Turvallinen valinta

  • Koulutettu hieroja on valtioneuvoston asetuksella nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö
  • Koulutetulla hierojalla on lakisääteinen potilasvakuutus
  • Kaikki koulutetut hierojat löytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä https://julkiterhikki.valvira.fi/